Zanimljivi linkovi

Linkovi
Savez udruga za zaštitu potrošača hrvatske
Agencija za zaštitu tržnog natjecanja
Centar za edukaciju i informiranje potrošača - Bilje
Consumer protection
European Consumers organization - BEUC
Dalmatinski potrošač - Split
Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo
Glas potrošača blog Dalmatinski potrošač
GMO - Razvitak okvira nacionalne biološke sigurnosti
Hrvatska agencija za hranu (HAH)
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke medije
Hrvatska gospodarska komora (HGK)
Hrvatska obrtnička komora (HOK)
Hrvatska narodna banka (HNB)
Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata
Hrvatski ured za osiguranje
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Juris Protecta
Legalis -Hrvatski pravni portal
Ministarstvo financija
Ministarstvo gospodarstva
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
Ministarstvo turizma
Moj bankar sve o kreditima
Mreža Telemah- nezadovoljni korisnici telekomunikacijskih usluga
Nacionalna organizacija podrošača Srbije
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
Narodne novine
Potrošački centar Rijeka
Savez udruga za zaštitu potrošača hrvatske
Super marketi informacije
Tajni kupci-"Heraklea"
Udruga Pacijent danas-Rijeka
Udruga za zaštitu potrošača Kutine
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Udruga stanara iz Rijeke
Udruženje obrtnika Zagreba
Udruženje za zaštitu potrošača Vojvodine
Udruga hrvatskih putničkih agencija (UHPA)
Ustavni sud Republike Hrvatske
Udruga za potrošačke informacije - Austrija
Zadarski potrošač - Zadar
Zavod za zdravstveno osiguranje
Zveza potrošnikov Slovenije
Narodn novine