O NAMA

Hrvatska udruga za zaštitu potrošača – HUZP  je osnovana 1997g. u Zagrebu, a registrirana je 14.siječnja 1998.g. –radi zaštite  fizičkih osoba korisnika proizvoda i usluga te pružanju pomoći u ostvarivanju njihovih prava koja im pripadaju po zakonu, uzancama i inim propisima. Zadatak udruge je obavještavati i obrazovati članstvo i druge fizičke osobe o njihovim pravima i obavezama kao kupce i korisnike usluga. Također nastoji se informirati, savjetovati i educirati potrošače, a praćenjem propisa na području zaštite potrošača nastoji se prepoznati kršenje prava potrošača te insistiranje na primjeni postojećih propisa.

Udruga potrošača neprofitna je neovisna, nevladina, izvanstranačka, neovisna od komercijalnih interesa, pravna osoba utemeljena na dragovoljnom udruživanju građana , radi zaštite interesa potrošača-fizičkih osoba korisnika proizvoda i usluga , te pružanju pomoći u ostvarivanju njihovih prava koja im pripadaju po zakonu , uzancama i inim propisima . Udruga ima svrhu zaštite potrošača kako članova tako i svih građana koji se jave i koji imaju potrebu da im se pomogne. Djeluje na individualnom planu davanjem savjeta potrošačima i na globalnom planu utječući na zaštitu potrošača davanjem prijedloga prilikom donošenja zakona i podzakonskih akata.
Udruga djeluje na području Grada Zagreba, ali isto tako daje savjete svim potrošačima koji se jave.
Kroz rad udruge nastoji se podići razina svijesti potrošača, trgovaca, davatelja usluga i javnosti o međunarodno priznatim pravima potrošača.

Predsjednica HUZP-a je gospođa Ana Knežević, zamjenica predsjednice je gospođica Kristina Petljak, a tajnik je gospodin Tomislav Lončar koji imaju ovlaštenja zastupati Udrugu.

Članovi Upravnog odbora su još : gospođa Vesna BRČIĆ-STIPČEVIĆ, gospođa Zdenka KOCMUR, gospođa Anica Matulin i gospođa Ana Žeželić-Puhak .

Likvidator udruge je gospodin Ivan Milišić.