NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Institucionalna podrška odobrena HUZP-u

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva zajedno sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja odobrila je financijsku podršku našoj udruzi.

Institucionalna podrška se odobrava za razdoblje od tri godine , ali se ugovori potpisuju za jednogodišnje razdoblje, a produžavati će se zavisno od ostvarenih rezultata.

Institucionalna podrška omogućiti će zapošljavanje jedne osobe na pola radnog vremena, što bi trebalo doprinijeti jačanju i razvoju udruge, jer do sada nismo imali mogućnosti za zapošljavanje.

Kroz institucionalnu podršku trebalo bi osnažiti udrugu na način da se u volontiranje i rad udruge uključuje što više mladih potrošača, koji bi sudjelovali u aktivnostima koje bi poboljšale položaj potrošača u našem društvu, na način da se potrošače što više informira o njihovim pravima – kako ih koristiti, ali i zaštititi kada su povrijeđena. Potrošači su najbrojnija ekonomska kategorija u društvu, ali zbog neinformiranosti i nepoznavanja svojih prava ne utječu bitno na poboljšanje svojeg položaja.

Umrežavanje sa ostalim udrugama, posebno sa onima koje su specijalizirane za pojedina područja (financijska pismenost, prava pacijenata i sl.) također treba osnažiti kroz institucionalnu podršku, što bi također trebalo doprinijeti poboljšanju položaja potrošača u zaštiti prava.

Nadamo se da ćemo kroz institucionalnu podršku poboljšati informiranost i edukaciju  i pomoći potrošačima da što više upoznaju svoja prava i da ih što bolje koriste.

             Ana Knežević

You may also like...

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.