Plaćanje otpada- nova Uredba (NN 50/2017)

Vlada Republike Hrvatske je donijela Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/2017) koja je stupila na snagu 1.studenoga 2017.g.

Navedenom uredbom građani su obavezni sakupljati komunalni otpad i razdvajati otpad koji se može reciklirati (staklo, papir , PET ambalaža, tkanina) odnosno odlagati ga u za to predviđene posude.

Uredba je pridvidjela i plaćanje kazni dako se otpad pogrešno odlaže, ali nije omogućila potrošačima da prijave osobe koje bi u njihove spremnike ubacivala otpad, posebno orpad koji se u te spermnike ne bi trebao bacati (npr. u komunalni otpad se ne smije bacati papir ili plastika ).

Članovi pogledajte web stranice samo za članove!

You may also like...

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.