Smeće – naplata – priopćenje

PRIOPĆENJE ZA TISAK

 Obavještavamo vas da je otvorena javna rasprava o Prijedlogu Zakona o komunalnoj djelatnosti i Nacrtu Uredbe o komunalnom otpadu i traje do 15.travnja 2017.g.

 Nažalost i ovaj puta navedenim prijedlozima se želi uključiti naplata troškova kućnog otpada i onda kada potrošači otpad nemaju.

Ide se na ruku davateljima usluge da ostvare prihod bez rada posebno u slučajevima naplate zaduženih posuda, a ne ispražnjenih posuda i odvezenog smeća.

 Potrošači već dulje vrijeme odvajaju otpad (staklo, papir, plastiku) da bi smanjili volumen komunalnog otpada i da bi prema načelu „ONEČIŠČIVAĆ“  plaća platili manje.

Nažalost unatoč Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013) potrošačima se i dalje naplaćuju prazne posude kao da su pune, a u naseljima gdje su vikend područja traži se od potrošača da plaćaju naravno i kada otpad nemaju.

 Sada je napokon Visoki upravni sud donio presudu da se mora naplaćivati po ispražnjenoj, a ne zaduženoj posudi pa se odmah pristupilo promjeni zakonske regulative da nam ipak mogu naplaćivati bez rada .

Ne mijenja se postojeći Zakon o održivom gospodarenju otpadom (koji je dobar, ali ga se trgovačka društva nisu pridržavala) , već će prema prijedlogu Zakona o komunalnoj djelatnosti biti ukinut.

 Počevši svi od Vlade Republike Hrvatske , Predsjednice pa do zastupnika u Saboru zalažu se za potrošače, ali zakonskom regulativom omogućavaju da se naplaćuje nerad i neodgovornost i usluga koja nije obavljena.

 Koja je svrha odvajanja otpada kada ćemo morati plaćati i kada su nam kante prazne??

S poštovanjem

tajnik  HUZP-a

Tomislav Lončar

You may also like...

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.