Zagrebparking

Kada dobijete dnevnu kartu za plaćanje parkiranja koju niste tražili predlažemo da “fina” uplatnicom uplatite koncesionaru (u Zagrebu “Zagrebparking”) na žiro račun svotu koja odgovara provedenom vremenu parkiranja.

Koncesionar ne daje kaznu već dnevnu kartu.

Svakako napišite prigovor koncesionaru u redovitoj proceduri.

U nekim sredstvima informiranja je objavljeno kako iz HUZP-a poručuju da dnevnu kartu ne treba platiti. To nije točno.

Mi se zalažemo da svaki građanin plati za ono vrijeme koje je proveo na parkirališnom mjestu. Ako mu se već desi da mu je davatelj usluge dao dnevnu kartu koju bi trebao platiti neka se obrati davatelju usluge prigovorom i neka se pozove na članak 46. Zakona o zaštiti potrošača . Inzistira li davatelj usluge i dalje na plaćanju građanin treba napisati žalbu Povjerenstvu za reklamacije potrošača Zagrebačkog holdinga za slučajeve u Zagrebu i treba davatelja usluge prijaviti državnim inspektorima jer želi od građanina naplatiti nešto, što je suprotno članku 46. ZZP-a.

Može se desiti da davatelj usluge pokrene ovršni postupak onda treba postupiti prema uputio pravnom lijeku pozivom na članak 46. ZZP-a. Tada davatelj usluge ima mogućnost i pokrenuti sudski spor, a onda će sud cijeniti tko je u pravu.

Tomislav Lončar, tajnik HUZP-a

Kao što je poznato parkiranje u Zagrebu je veliki problem. Naši gradski oci često rade sve da kažnjavaju svoje sugrađane velikim kaznama ako bi slučajno zakasnili s plaćanjem parkiranja ili ako bi slučajno bili parkirani tamo gdje to nije dozvoljeno, pa se onda automobili premještaju na deponij Zagrebparkinga.

Ustavni sud je zabranio kažnjavanje vozača s višestruko povećanim kaznama s obzirom na cijenu parkiranja, pa su se gradski oci dosjetili jadu i prodaju potrošačima DNEVNU KARTU.

Dnevna karta nije i ne bi smjela biti kazna, a njome se dozvoljava parkiranje 24 sata u zoni gdje je dobivena, a od vozača se traži da istu i kasnije plati.

Predlažemo potrošačima ako su već dobili dnevnu kartu neka se pozovu na članak 46. Zakona o zaštiti potrošača.

Bili ste parkirani na nogostupu, a bio je ostavljen prolaz veći od 100 cm djelatnici Zagrebparkinga nisu smjeli premjestiti Vaše vozilo prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (članak 84.stavak 3). To je dobra osnova za žalbu.

Nekoliko pitanja za žalbeni postupak:

Kojim Zakonom su vozači kamiona gradskog trgovačkog društva ovlašteni snimati prekršaje u prometu?

Zašto komunalni redari ili policija (ovlaštene osobe) nisu na terenu i zašto neposrednim opažanjem ne ureduju i daju naloge za premještanje vozila?

Prije nekoliko godina ovlaštene službene osobe (policajci) su zajedno s vozačima pauka krstarili ulicama i neposrednim opažanjem su uočavali prekršaje i davali naloge za premještanje vozila?

Zašto se više ne radi u skladu s načelom neposredne ocjene dokaza već se to radi putem slika?

Tomislav Lončar                               2017.