Što je loše u zakonu

Što je loše u Zakonu o zaštiti potrošača (ZZP) NN 41/2014.

21.06.2014. – Ponovo nam naplaćuju vrećice s logotipom trgovca jer ćemo tako manje kupovati vrećice. Reklamiramo trgovca i još mu za to plaćamo.Osigurajte nam barem da možemo kupiti vrećice bez logotipa.

12.04.2014. – Iz zakona je izbačen članak koji definira zastaru za javne usluge i troškove domaćinstva. Tako će to ponovo rješavati  Zakon o obveznim odnosima koji to nije dobro definirao posebno usluge koje se plaćaju u jednakim vremenskim razmacima. Zakonom o zaštiti potrošača kao specijalnim zakonom bili su definirani rokovi zastare za sve sadašnje i eventualno buduće javne usluge.

12.04.2014. – Omogućava se trgovcu da ugovor putem sredstava daljinske komunikacije postane pravovaljan , bez da trgovac pošalje obavijest o takvoj vrsti ugovora potrošaču.


čl. 6. Označavanje proizvoda ne mora se navesti zemlje porijekla.

čl. 9. dozvoljava se da se izdavanje računa može naplatiti pod posebnim uvjetima.

dozvoljava se da račun bude napisan na papiru koji ne mora biti trajan.

čl. 13 plaćanje predujmom diskriminacija potrošača jer mu se daje kamata u visini kamate poslovne banke.

 

Što je loše u Zakonu o zaštiti potrošača (ZZP) NN 79/2007. i 79/2009.

29.04.2010. – Zavaravajuća poslovna praksa , zavaravajuća propuštanja mogu provoditi trgovci jer prema prijedlogu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva nema propisane kazne za kršenje tog članka 111.

29.04.2010. – Zavaravajuća poslovna praksa , zavaravajuće radnje mogu provoditi trgovci jer prema prijedlogu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva nema propisane kazne za kršenje tog članka 110.

9.02.2010. – Udruge NE MOGU inicirati postupke pred nadležnim tijelima npr. državnim inspektoratima prema članku 126. mada svako može i anonimno inicirati neke postupke. (jake li kolektivne zaštite!)

25.01.2010. – Postupak za tužbu nepoštenih odredbi mogu povesti samo Savezi potrošača, koji za to uopće nemaju predviđena financijska sredstva.

20.01.2010. – Nepoštene odredbe u potrošačkim ugovorima na prijedlog Ministarstva gospodarstva izbačene su kaznene odredbe, pa nema kazni ako netko daje nepoštene ugovore Članak 96.

20.01.2010. – Smatramo ako potvrda prethodne obavijesti iz članka 44. nije dostavljena, onda bi potrošač trebao ima pravo raskinuti ugovor bez vremenskog ograničenja.

19.01.2010. – Kada se traži plaćanje unaprijed , predlagali smo da trgovac mora platiti kamatu potrošaču koju i potrošač plaća banci kada se zadužio da može platiti unaprijed. Plaća kamatu 10-tak% veću nego mu trgovac vraća Članak 29.

19.01.2010. – Predlagali smo da se obustaviti javnu uslugu može samo poslije završenog sudskog postupka Članak 26.

18.01.2010. – Tražili smo da svi troškovi javnih usluga budu uključeni u jediničnu cijenu Članak 24.

18.10.2010. – Predlagali smo da se javne usluge prošire uslugama parkiranja, upravitelja zgrada, osiguravajućih društava i banaka. Članak 24.

18.01.2010. – Brisan je članak da se proizvodi na rasprodaji moraju vidljivo označiti Članak 22.

17.01.2010 – Tražili smo da se u akcijskoj prodaji označi stara cijena, kao i cijena u akciji. Članak 19.

17.01.2010. – Obavijest o proizvodu ili deklaracija izmjenama i dopunama Zakona (čl. 75) moći će biti napisana i na nekom drugom jeziku kada uđemo u Europsku uniju. Neće trebati biti napisana na hrvatskom jeziku. Kako ćemo znati što kupujemo?

17.01.2010. – Maloprodajnu cijenu trgovac može istaknuti na proizvodu ili na polici. ZZP iz 2003.g. je bio bolji jer je predviđao da trgovac MORA istaknuti cijenu na proizvodu.

17.01.2010. – Trgovac je dužan u toku jamstvenog roka popraviti proizvod u PRIMJERENOM roku. Loše je to što se ne zna što je primjereni rok i tko ga određuje. (čl.5.)