Hrvatska mijenja Zakon o pružanju usluga u turizmu

Hrvatska je početkom travnja prošle godine po hitnoj proceduri izmijenila Zakon o pružanju usluga u turizmu, na način da je ukinuto pravo građana na povrat novca u roku od 14 dana u slučaju otkazivanja turističkog putovanja i umjesto toga uvedeno je izdavanje vaučera. Zbog pandemije COVID-19 većina turističkih putovanja morala je biti otkazana, a za tako otkazana putovanja turističke agencije su po odredbi izmjene Zakona, umjesto povrata novca građanima mogle dati vaučere.

 Izmjenom Zakona bilo je određeno da ukoliko se putnik odluči za povrat sredstava, agencija mora izvršiti povrat uplaćenih sredstva u roku od 14 dana po isteku 180 dana od prestanka posebnih okolnosti. (službenog proglašenje prestanka pandemije). Tako se teret pandemije prebacio na leđa potrošača.

 Pandemija COVID-19 potaknula je nezapamćen pad gospodarske aktivnosti u turističkom sektoru, a jedan od najvećih gubitaka imaju turističke agencije. Tako su putničke agencije u Hrvatskoj imale pad prometa od 76 posto zbog pandemije, u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Budući da je većina zemalja EU uvela vaučere , Europska komisija je u svibnju prošle godine zemljama članicama uputila Preporuke za rješavanje nastale situacije, te tražila da se ukinu vaučeri, jer se njima krši Direktiva EU o putničkim paket aranžmanima. Preporuke su bile: osnivanje posebnog državnog fonda za pomoć, davanje povoljnijih kredita turističkim agencijama i sl.

Dio zemalja je odmah postupilo po Preporukama, a one koje nisu dobile su u srpnju prošle godine opomenu  od Komisije, ukupno 10 zemalja, među kojima je i Hrvatska.

Kako se ni nakon te opomene kod nas ništa nije učinilo, krajem listopada prošle godine Komisija je ponovo pokrenula postupak protiv  Hrvatske (uz Bugarsku, Litvu i Slovačku) zbog povrede prava EU i dala  rok od 60 dana za ukidanje sporne odredbe.

Početkom siječnja ove godine Ministarstvo turizma i sporta započelo je e-savjetovanje o Nacrtu Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o uslugama u turizmu kojima se ukida sporni članak 38. o vaučerima,  nakon čega Zakon ide u Sabor na usvajanje.

Nakon stupanja na snagu predmetnih izmjena Zakona putnici će moći birati žele li temeljem izdanog vaučera ugovoriti zamjensko putovanje ili će raskinuti ugovor i ostvariti pravo na povrat uplaćenih sredstava u roku od 14 dana od raskida ugovora.

Prema podacima  Udruge hrvatskih putničkih agencija (UHPA) građanima je vraćeno 43.820 084 kn, odnosno oko 50% uplaćenog, dio putovanja je iskorišteno, a ostalo je za vratiti građanima oko 38 milijuna kuna.

Početkom godine Hrvatska je od EU dobila iznos od cca 202 milijuna € za pomoć kompanijama u turizmu i sportu, koje su imale problema u poslovanju zbog pandemije, pa se nadamo da će dio te pomoći ići u povrat novca onima koji su u putovanja  za otkazana dobili vaučere.

                                                                                                                               Ana Knežević

You may also like...

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *