SPLITSKI POTROŠAČ

Udruga za zaštitu prava potrošača

    „Splitski potrošač“ Split

Web. str.: www.splitski-potrosac.hr

E-pošta: splitski.potrosac@gmail.com

U Splitu, 22. kolovoza 2019. godine

P R I O P Ć E N J E   Z A   J A V N O S T

Početkom 2019.godine donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom kojim je utvrđeno, laički rečeno: umjesto da su provedbeni propisi (uredbe, odluke, opći akti) u dijelu obavljanja, troškova i obračuna javne usluge budu sukladni odredbama Zakonu, Uredba o gospodarenju otpadom Vlade RH postala „nad-zakon“ budući spomenutim izmjenama Zakona, među ostalim, obračun javne usluge iz Zakona mora biti suglasan odrebama Uredbe, po nama suprotno odredbi članka 5. Ustava RH.

Uporno zadržavanje omraženog (novo-starog) PAUŠALA pod nazivom: Obvezna Minimalna Javna Usluga (OMJU), bez utemeljenja u Zakonu, a kojim je osigurano ostvarenje prihoda davatelja javne usluge – monopolistima suprotno je principu „onešišćivač plaća“ i suprotno zakonskom kriteriju podmirenja troškova gospodarenja otpadom prema količini predanog otpada.

Uvjereni smo da dio odrebi Uredbe, a posebno obračun javne usluge nije sukladan odredbama Zakona.  Međutim, nadležno Ministarstvo uporno ustraje u nakani da se u biti ništa ne mijenja – naravno u korist davatelja javne usluge, a na štetu korisnika usluga: fizičkih i pravnih osoba, i posebice na štetu društvene zajednice.  Paušal je i dalje osnovica obračuna usluge koji u ukupnom čini 80 – 90% cijene javne usluge, a 10-tak % cijene prema količini predanog otpada nije ni blizu stimulativno za odvajanje potencijalne sirovine iz otpada. U ostalom, to monopoliste i njihove političke mentore i ne interesira.

Uz navedeno valja konstatirati da je po nama sporna Uredba, osobito odredba o paušalu već do sada pruzročile znatnu financijsku štetu korisnicima usluga, procjenjujemo oko  1,2 miljarde kuna na godišnjem nivou, prije svega zbog neopravdano povećanju troškova korisnicima usluga za 100 i više %-taka, a zasigurno nećemo dostići planirano smanjenje odvajanja mješanog komunalnog otpada, a „batinom“ se racionalno gospodarenje, mišljenja smo: neće postići.

Za stanje pravne nesigurnosti, nedorečenih uvjeta načina obračuna usluga, a koje će u krajnjem uzrokovati, pored već učinjene štete fizičkim i pravnim osobama – korisnicima usluga, i očekivane kazne EU smatramo odgovornima Ministarstvo zaštite okoliša.

Radi svega navedenog, Udruga „Splitski potrošač“  je Ustavnom sudu RH uputila prijedlog za pokretanje postupka ocjene sukladnosti Zakona o održivom gospodarenju otpadom sa Ustavom. Pritom očekujemo da će Ustavni sud RH, cijeneći nastalo stanje, u razumnom vremenu dati pozitivan pravorijek.

Dopredsjednik:

          Ante Tičić

You may also like...

2 komentara

 1. Žarko Markić napisao:

  Poštovani,
  molio bi odgovor na pružanje komunalne usluge tvrtke “Peovica” d.o.o. 21310 Omiš !

  Kada postoje dva apartmana Studio, ukupno 4 ležaja, predočenjem potvrde Turističke zajednice Grada Omiš-a komunalnom poduzeću
  ” Peovica ” d.o.o. Omiš, da u oba apartmana Studio nije bilo gostiju u 6. i 7. mjesecu ove godine.
  Je li stranka dužna platiti cijenu minimalne javne usluge za 4 ležaja ?
  Iznosi za koeficijent proizvodnje otpada za 1 člana domaćinstva i pražnjenje spremika – plačanje nije sporno.

  Srdačan pozdrav,
  Žarko Markić

  • Tomislav Lončar napisao:

   Poštovani g. Markić, niti Zakon o održivom gospodarenju otpadom niti Uredba o komunalnom gospodarstvu ne poznaju plaćanje odvoza otpada prema broju kreveta , soba , veličine kuće, već samo prema spremniku u koji se otpad odlaže.
   Imate pravo žalbe komunalnom društvu koje Vam mora odgovoriti u roku 15 dana. Poslije se možete požaliti Povjerenstvu za reklamacije potrošača i državnim inspektorima.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *