Zašto smo protiv prdloženog načina naplate kućnog otpada

Zašto ne podržavamo nove cijene odvoza otpada
siječanj 2019.

1. Želimo napomenuti da mi potrošači nismo protiv plaćanja već tražimo pravedniju naplatu da su svi troškovi u jedinici mase ili volumena odvoza otpada.
2. Treba poštivati načelo EU „onečiščivać plaća“ koje je i definirano u Zakonu o održivom godpodarenju otpadom (NN 94/2013), a Uredba ga je ukinula
3. Smatramo da Uredbom o godpodarenju otpadom (NN 50/2017) nije omogućeno plaćanje otpada onda kada ga potrošač ima, već se računi moraju plaćati tijekom cijele godine i kada potrošač ne boravi na nekoj lokaciji i ne stvara otpad
4. Uredba dozvoljava naplatu fiksnog troška koji nije usluga te ju i u tom dijelu smatramo nezakonitom.
5. Uvodi se tzv. Ugovorena kazna kojom je uveden institut kolektivne krivnje što se nikako ne bi smjelo događati u demokratskom društvu kakvo mi sad imamo. Tko će kontrolirati što je u spremnicima za otpad i tko će kažnjavati – komunalni redari? Da li će to biti po načelu kadija te tuži kadija te sudi jer su komunalni redari dio lokalne zajednice i interes im je da se sto više kazni naplati.
6. Također se vrši diskriminacija potrošača jer nigdje se ne navodi kakve ugovorene kazne očekuju davatelja usluge koji na primjer ne odvezu otpad kada bi morali, koji poslije odvoženja otpada ostave nered idr.
7. Jedino potrošači moraju dokazivati da „nisu krivi“ ili da nemaju otpada i to očitanjem brojila struje i vode koje nemaju nikakve veze s kućnim otpadom , odnosno svima drugima se treba dokazati krivnja. Unatoč tome što zakonodavac traži da trgovačka društva vode evidenciju o prikupljanju otpada mi potrošači moramo još nešto dokazivati. Neka trgovačka društva koja se bave odvozom otpada dokažu (što im je i zakonska obaveza) da su od potrošača preuzeli otpad
8. Traži se od potrošača da potpisuju nekakve izjave o plaćanju otpada, ali ne i ugovor jer bi onda potrošači mogli tražiti i promjene neke ugovorene odredbe. Izjave o odvozu otpada nisu nikakav pravni akt koji obvezuje već se to samo ugovor.
9. Cijena minimalne javne usluge nije definirana Uredbom. Da je i definirana Uredbom morala bi biti minimalna, a ne 70 ili 80% računa.

You may also like...

2 komentara

  1. Tomislav Lončar napisao:

    Poštovani g. Stjepane,
    kada su pravna pravila bila u zakonskoj proceduri i kada smo mogli nešto predložiti poslali smo našim potrošačima na cca 6000 do 7000 adresa e pošte(koji su se tijekom nekoliko godina javili u našu udrugu) prijedlog da podrže naše prijedloge. To je učinilo cca 200 potrošača.
    S poštovanjem

  2. Stjepan napisao:

    G. Lončar slažem se s Vama, ali što imamo od toga što ste vi vaše mišljenje ovdje iznijeli, a mi pročitali! Mislim da bi vi kao voditelj udruge potrošača trebali biti aktivni djelima. Ovdje mislim ovo objaviti kao peticiju sa pozivom da članovi podpišu ili cijelu javnost uključiti u podpise pa to podnijeti saboru ili presjedniku. Ovo se tiče svih građana, pa ako peticija ništa ne pomogne, organizirati prosjede.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *