Daily Archive: veljača 1, 2021

HUZP I TALIJANSKA UDRUGA POTROŠAČA ANC

Hrvatska udruga za zaštitu potrošača popisala je sa Cittadinanzattiva/ACN sporazum o partnerskom sudjelovanju u provođenju NUDGE projekta. ACN – Mreža aktivnog građanstva je europska podružnica Cittadinanzattive , talijanske udruge potrošača koja provodi NUDGE projekt...